Môže ketogénna diéta pomôcť pri autizme?

V poslednom období je relatívne často komunikovanou témou autizmus a pridružené ochorenia. Upozorňuje sa na súvislosť s očkovaním, súčasným stravovaním, genetikou, alebo kombináciu viacerých faktorov, ktoré by mohli viesť k zvýšenej štatistike autizmu. Odhaduje sa, že 1 zo 68 detí v USA je postihnuté autizmom, čo predstavuje približne 30% nárast za posledných päť rokov. Pravdepodobne sa nedá vylúčiť súvislosť medzi našim moderným životným štýlom a rozvojom ochorenia. Niekoľko štúdií v odbornej literatúre poukázalo na potencionálny benefit ketogenickej diéty pri podpore liečby autizmu a zmierňovaní jeho symptómov.

Ako súvisí „diéta“ s autizmom?

Potravinové preferencie sú významne ovplyvňované našou črevnou mikroflórou. Mikroorganizmy, ktoré osídľujú náš tráviaci trakt, potrebujú konkrétne zložky našej stravy pre svoje prežitie – týmto spôsobom zabezpečia svoj rast, kým rast konkurenčných mikroorganizmov potlačia. Predpokladá sa, že mikroorganizmy v našom čreve disponujú mechanizmami na zmenu našich preferovaných jedál či chutí.

90% detí, u ktorých je diagnostikovaný autizmus,  má zároveň aj rôzne potiaže s trávením.   Zároveň sú u týchto detí pozorované vyhranené potravinové preferencie, zvyčajne vysoká obľuba sladkých procesovaných jedál, uprednostňovanie jedál s vyšším obsahom sacharidov – najmä pečivo, koláče, sladkosti, cestoviny a pod. Pritom práve tieto potraviny je optimálne z ich jedálnička úplne vylúčiť.

Ketogenická diéta vedie k výraznému zníženiu konzumácie sladkých jedál, resp. jedál s vyšším obsahom sacharidov.

Týmto spôsobom znemožňuje rozmnoženie istých typov baktérií v tráviacom trakte, čo môže viesť k obnoveniu benefičnej mikroflóryDr. Natasha Campbell-McBride je autorkou tzv. diéty GAPS (Gut and Psychology Syndrome Diet), s pomocou ktorej v svojom Inštitúte významne napomáha svojim klientom k potlačeniu syndrómov  a zlepšeniu viacerých prejavov ochorenia.

Molekulárne podhubie

nedávnej štúdii bolo popísané prepojenie črevnej mikroflóry s autizmom na báze fermentácie kyseliny propiónovej. Táto kyselina môže vyvolávať zápalové procesy v centrálnej nervovej sústave, zvýšený oxidatívny stres alebo znižovanie hladiny glutatiónu. Antibiotiká, ktoré inhibujú rast mikroorganizmov zodpovedných za produkciu kyseliny propiónovej, viedli k zlepšeniu autistických symptómov u dieťaťa z popísanej kazuistiky.

Ketogenická diéta hrá významnú úlohu aj pri niektorých metabolických deficienciách, ktoré sú asociované s autizmom ale aj epilepsiou. Jednou z nich je napríklad porucha GLUT1 transportéra. Ide o zložku molekulárneho kanála, ktorý umožňuje prenos glukózy z krvi do buniek. Neprítomnosť GLUT1 vedie k problémom v energetickom zásobovaní mozgu.  Práve ketogenická diéte môže naštartovať organizmus, aby využíval iné zdroje energie (ketóny) namiesto samotnej glukózy.

A ešte cvičenie

Rozsiahla meta-analýza potvrdila, že okrem samotnej výživy hrá významnú úlohu pri zmierňovaní symptómov autizmu aj cvičenie, resp. akákoľvek cielená fyzická aktivita. Tá sa totiž taktiež spolu s diétou GAPS môže podieľať  na prinavrátení rovnováhy mikrobiómu.

V každom prípade, pri prechode na ketogenickú diétu by sme mali byť nanajvýš opatrný a postupovať len pod dohľadom odborníka. Aj keď benefičné pôsobenie uvedeného spôsobu stravovania sa nedá poprieť, pre úplné pochopenie súvislostí budú ešte potrebné mnohé štúdie. Aktuálne je pozornosť výskumných tímov zameraná aj na hľadanie prepojenia medzi črevnou mikroflórou a mozgom, ako aj identifikáciou konkrétnych bakteriálnych kmeňov a ich produktov, ktoré sa vyskytujú preferenčne u autistických detí.

 

Váhate? Napíšte mi

Kontakt:
0907 573 215
info@vyzivapreteba.sk
Fakturačné údaje:
RNDr. Barbara Sviežená, PhD - Výživa pre Teba
Dopravná 27, 831 06 Bratislava
IČO: 50 638 521

© Výživa pre Teba 2020