Môže byť pre nás rybí tuk nebezpečný?

Po zadaní termínu „rybí olej“ do internetového vyhľadávača, sa Vám zobrazí niekoľko desiatok stránok ponúkajúcich kvalitné preparáty so zaručeným účinkom na naše zdravie. Ako hlavné dôvody užívania sa uvádzajú preventívne účinky voči rakovine, zvýšenie imunity, priaznivý vplyv na mozog, kognitívne funkcie, zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení, zníženie krvného tlaku a pod. Nosnou látkou týchto priaznivých efektov sú esenciálne polynenasýtené mastné kyseliny – Omega 3 – skrývajúce sa aj za skratkou EPA a DHA.

Niektoré overené fakty

Americká kardiologická asociácia (AHA) odporúča užívanie rybieho oleja pacientom s ochorením venčitých tepien – užívanie už 1g EPA/DHA denne znižuje výskyt nefatálnych mŕtvic a infarktov ako aj mieru úmrtnosti o 15%. Toto odporúčanie ani zďaleka nespĺňa bežná strava západného sveta, kde sa miera príjmu EPA/DHA pohybuje na úrovni 100-200 mg denne a výskyt kardiovaskulárnych ochorení je tu veľmi vysoký.

Rybí tuk znižuje aj hladinu triglyceridov, avšak až pri ich užívaní vo vyššom množstve a ideálne pod lekárskym dohľadom (2-4 g denne).

V kombinácii s niektorými liekmi môže príjem EPA/DHA znižovať istú frakciu lipoproteínov (VLDL) spolu s triglyceridmi. Tak prečo si rybí tuk jednoducho nedopriať vo väčšom množstve už aj z preventívnych dôvodov?

Niektoré pochybnosti

V niektorých krajinách je rybí tuk schválený ako liek na predpis. Lekár, ktorý ho predpisuje by mal mať všetky informácie o vašom užívaní ďalších preparátov.

Najlepšie vedecké štúdie potvrdzujúce účinky rybieho tuku využívali kvalitné farmaceutické výrobky, ktoré obsahujú rybí tuk vo forme etylesterov. Koncentrácia EPA/DNA v týchto výrobkoch sa pohybuje na úrovni 84%, pričom v bežne dostupných preparátoch je ich koncentrácia pod 30%.

Ďalším významným faktorom je čistota rybieho tuku. Výživové doplnky neprechádzajú totiž takou kontrolou kvality ako lieky na predpis, ktoré musia prejsť veľmi prísnym procesom testovania kvality a účinnosti.

V neposlednom rade, rybí tuk je značne nestabilný. Výrobcovia musia dodržiavať presné kvalitatívne a bezpečnostné postupy, aby predišli nežiadúcim chemickým procesom. Degradácia rybieho tuku pri výrobe vedie k vzniku peroxidov a aldehydov, ktorá má na naše zdravie nepriaznivý efekt.

Toxicita rybieho tuku

V rybom tuku sa prirodzene vyskytujú potencionálne toxické látky, ako sú ťažké kovy, PCB a dioxíny. Táto kombinácia môže byť v určitom množstve karcinogénna. Štúdie bežných značiek výživových doplnkov na báze rybieho tuku, ktoré boli na trhu vo Veľkej Británii a Írsku, zistili prekročenie noriem v oblasti hladiny dioxínov. Dioxíny sú bezfarebné zlúčeniny. Zle rozpustné vo vode a dobre rozpustné v tukoch. Najzávažnejšie negatívne zdravotné účinky sú rakovinotvorné účinky, poškodenie imunitného systému a teratogénne účinky.

Európska únia zaviedla nové limity, ktoré určujú maximálnu povolenú mieru vystavenia týmto látkam. V roku 2010 zverejnil Európsky úrad pre kontrolu potravín (EFSA) správu, podľa ktorej 8% vzoriek z viac ako 7 tisíc kontrolovaných potravinových výrobkov a zvieracích krmív malo hladinu dioxínov a polychlorovaných bifenylov vyššiu ako povoľujú európske normy. Práve preparáty na báze rybieho tuku obstáli najhoršie.

Ako si vybrať

Pri výbere rybieho tuku vo voľnom predaji sa sústreďte na kvalitné preparáty s čo najvyššou koncentráciou EPA a DHA, a tiež skontrolujte garanciu kvality (napríklad Certifikát správnej výrobnej praxe). Ideálne je, ak preparát sľubuje v jednej dávke najmenej 2g EPA/DHA – aby ste zabezpečili svojmu organizmu to, čo sľubuje samotná reklama.

 

Váhate? Napíšte mi

Kontakt:
0907 573 215
info@vyzivapreteba.sk
Fakturačné údaje:
RNDr. Barbara Sviežená, PhD - Výživa pre Teba
Dopravná 27, 831 06 Bratislava
IČO: 50 638 521

© Výživa pre Teba 2020