Kurzy o výžive

Semináre a kurzy o výžive pre laikov aj odborníkov

Množstvo dezinformácií a mýtov v strave, zlej informovanosti, neexistujúce základy vzdelávania o výžive na školách a narastajúce štatistiky civilizačných ochorení ma priviedlo k založeniu inštitútu Winštitútu.

Všetky kurzy sme postavili na odborných základoch, ale sú podané prístupnou formou pre každého. Hlavnou ideou bolo a je odovzdať takú bázu znalostí, aby si náš poslucháč vedel vytvoriť názor sám a odmietol mediálnu manipuláciu. 

  • Ponúkame záujemcom v prvom rade možnosť vzdelávania bez obmedzenia veku či aktuálneho povolania a statusu.
  • Učíme sa komplexnejšie nazerať na ľudské telo, fyziológiu, metabolizmus, a poukázať na súvislosti medzi našim stravovaním a vznikom rôznych aj chronických ochorení.

Výživa bežného človeka, z môjho pohľadu, nie je sofistikovaný vedecký odbor, ale krásna hra, ktorou svojmu telu vyjadrujeme lásku a úctu. Posolstvo o tom odovzdávam nielen svojim poslucháčom na kurzoch, ale aj svojim klientom.

Moje kurzy

Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia

Informácie z kurzu môžu byť prínosné pre odborníkov aj laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku výživy a zdravia, predovšetkým pre rodičov, ktorým záleží na zdraví a stravovaní svojich detí, alebo optimalizácii stravy počas tehotenstva.

Manažment obézneho dieťaťa

Na tomto školení sa dozviete: hodnotenie rastu dieťaťa, zdroje bežnej detskej obezity, chyby v detskej výžive, čo je vhodné a čo nie v stravovaní detí ale napríklad aj princípy optimálnej komunikácie deti-rodičia.

Analýza stravovania a suplementácia pre odborníkov 

Vďaka tomuto kurzu budete vedieť identifikovať hlavné dietetické chyby v strave vášho klienta a nastaviť mu následne optimálny model stravovania a prípadnú cielenú suplementáciu.

Nutričná aplikácia Planeat pre odborníkov

Praktická ukážka nastavenia stravovacieho režimu obézneho klienta aj s detailným popisom know-how. Suplementácia, špecifické situácie, na čo si treba dávať pozor. Interpretácia bioimpedančného merania a stanovenie lipidového profilu.

Viac informácií o kurzoch winštitútut nájdete na www.winstitut.sk

Váhate? Napíšte mi

Kontakt:
0907 573 215
info@vyzivapreteba.sk
Fakturačné údaje:
RNDr. Barbara Sviežená, PhD - Výživa pre Teba
Dopravná 27, 831 06 Bratislava
IČO: 50 638 521

© Výživa pre Teba 2020